HjälpLogga in

     Pågående

RubrikAnsvarigSorted ascendingSlutCan be sorted descending
Unopened folder IconStyrgruppens uppdragsbeskrivningAnnette Borg
Unopened folder IconHide details for 02 Information om externa utbildningar (Information)02 Information om externa utbildningar (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder Icon
Hide details for Mandatperiod 2019-2022 ()Mandatperiod 2019-2022 ()
Unopened folder Icon
GR:s inbjudan kring verksamhets- och kompetensutveckling ()
Unopened folder IconHide details for 031 Utbildningsplan (Information)031 Utbildningsplan (Information)Hedwig Andrén
Utbildningsplan 2011-2014 (Bilaga)
Utbildningsplan 2007-2010 med tillägg (Bilaga)
Utbildningsplan 2007-2010 (Bilaga)
Upplägg styrelseutbildning hösten 2015 av Stadshus AB (Anteckning)
Utbildningar för förtroendevalda våren 2009 (Anteckning)
Utbildningsplan 2015 - 2018, reviderad 170523 (Bilaga)
Utbildningsplan 2015 - 2018, reviderad 171101 (Bilaga)
Utbildningsplan 2019-2022, reviderad 190611 (Anteckning)
Utbildningsplan 2019-2022, reviderad 191018 (Anteckning)
Unopened folder IconHide details for 04 Stadsdelsnämndernas  individutskott (Information)04 Stadsdelsnämndernas individutskott (Information)Hedwig Andrén
Hide details for 2015 (Bilaga)2015 (Bilaga)
Inbjudan 17 mars eller 20 april (Bilaga)
Utbildningsmaterial (Anteckning)
Utvärdering 2015-03-17 (Bilaga)
Utvärdering 2015-04-20 (Bilaga)
Hide details for 2017 (Bilaga)2017 (Bilaga)
Unopened folder Icon
Hide details for Utvärderingar ()Utvärderingar ()
2017-09-21 och 2017-10-02, sammanställning (Bilaga)
2017-09-21 (Bilaga)
2017-10-02 (Bilaga)
Inbjudan 21 sep och 2 okt (Bilaga)
Program 170921 och 171002 (Bilaga)
Utbildningsmaterial sep och okt 2017 (Bilaga)
Hide details for 2019 (Bilaga)2019 (Bilaga)
Bildspel individutskottets roll och inre arbete (Bilaga)
Bildspel Juridik för individutskottet (Bilaga)
Enkätblankett för utbildning individsutskott 15 mars 2019 (Bilaga)
Enkätblankett för utbildning individsutskott 7 mars 2019 (Bilaga)
Inbjudan (Bilaga)
Program (Bilaga)
Hide details for 2023 (Bilaga)2023 (Bilaga)
Inbjudan (Anteckning)
Unopened folder IconHide details for 042 Presidieutbildning (Information)042 Presidieutbildning (Information)Hedwig Andrén
Hide details for 2011 (Bilaga)2011 (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Summering (Bilaga)
Utvärderingar (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Hide details for 2016 (Bilaga)2016 (Bilaga)
Unopened folder IconSent to me and a few people Icon
Hide details for Ledning och styrning arbetsmaterial ()Ledning och styrning arbetsmaterial ()
Sent to me and a few people Icon
Arbetsmöten anteckningar 2016 jan-mars ()
Unopened folder Icon
Hide details for Utbildningens material, bilder mm ()Utbildningens material, bilder mm ()
Anmälningslistor (Bilaga)
Inbjudan till presidieutbildning våren 2016 (Bilaga)
Program 18 mars (Bilaga)
Program 25 april (Bilaga)
Program 28 april (Bilaga)
Program 8 mars (Bilaga)
Utbildningsmaterial - bilder mars-april 2016 (Bilaga)
Utvärderingsblankett presidie utbildning (Bilaga)
2017 (Bilaga)
Unopened folder IconHide details for 08 Återrapporter KS08 Återrapporter KSHedwig Andrén
2005 (Anteckning)
2006 (Anteckning)
2007 (Anteckning)
2008 (Anteckning)
2009 (Anteckning)
2010 (Anteckning)
2011 (Anteckning)
2012 (Anteckning)
2013 (Anteckning)
2014 (Anteckning)
2015 (Anteckning)
2016 (Anteckning)
2017 (Anteckning)
2018 (Anteckning)
2019 (Anteckning)
2020 (Anteckning)
2021 (Anteckning)
2022 (Anteckning)
Unopened folder IconHide details for 04 Grundutbildningar - stadens styrmodell04 Grundutbildningar - stadens styrmodellHedwig Andrén
Unopened folder Icon
Hide details for 2015 ()2015 ()
Anmälningslistor (Bilaga)
Inbjudan till grundutbildning apr-maj 2015 (Bilaga)
Program 2015 (Anteckning)
Rapport - Sammanfattning av utvärderingarna apr-maj 2015 (Bilaga)
Utbildningsmaterial - Bilder (Bilaga)
Unopened folder Icon
Hide details for 2019 ()2019 ()
Bildmaterial till utbildningen (Bilaga)
Inbjudan (Bilaga)
Länk till filmade föredragningar våren 2019 (Anteckning)
Program (Bilaga)
Unopened folder Icon
2023 ()
Unopened folder IconHide details for 052 Hantering av allmänna handlingar052 Hantering av allmänna handlingarHedwig Andrén
Unopened folder Icon
Hide details for 2018 ()2018 ()
Diariet - Allmänna handlingar (Bilaga)
Diariet - Lathund för att skapa PDF av e-postlogg (Anteckning)
Inbjudan (Bilaga)
Juridiska avd - allmänna handlingar (Bilaga)
Unopened folder IconHide details for Styrgruppens möten 2021Styrgruppens möten 2021Hedwig Andrén
Unopened folder Icon
Hide details for Anteckningar ()Anteckningar ()
2021-01-26 (Anteckning)
2021-04-30 (Anteckning)
2021-09-10 (Anteckning)
2021-12-03 (Anteckning)
Unopened folder Icon
Hide details for Kallelser ()Kallelser ()
2021-01-26 (Anteckning)
2021-04-30 (Anteckning)
2021-09-10 (Anteckning)
2021-12-03 (Anteckning)
Unopened folder IconHide details for Styrgruppens möten 2022Styrgruppens möten 2022Hedwig Andrén
Unopened folder Icon
Hide details for Anteckningar ()Anteckningar ()
Unopened folder Icon
2022-05-20 ()
Unopened folder Icon
2022-10-14 ()
2022-01-21 (Anteckning)
2022-12-16 (Anteckning)
Unopened folder Icon
Hide details for Kallelser ()Kallelser ()
Unopened folder Icon
2022-05-20 ()
2022-01-21 (Bilaga)
2022-10-14 (Anteckning)
Unopened folder IconHide details for 05 Workshops med fokus på ledning och styrning (Information)05 Workshops med fokus på ledning och styrning (Information)Renato Hellstenius
Hide details for 2012 (Bilaga)2012 (Bilaga)
Inbjudan (Bilaga)
Utbildningsmaterial - Bildspel Handlingsplan Intern kontroll och öppenhet (Bilaga)