StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

042 Presidieutbildning

Rubrik: *

Arbetsmaterial

Sortering:

99

Av:

Renato Hellstenius

Text:

Infogade filer
2011Pol.utb 2011 styrmodell- fördjupning slutlig 5 dec.ppt (815 KB)
Göteborgs stad utbildningsmaterial Deloitte, E&Y och pwc.pdf (1484 KB)