StängSkriv utHjälp

Anteckning

AnteckningDokumentinformation

Huvudmapp:

04 Grundutbildningar - stadens styrmodell

Undermapp:

2019

Rubrik: *

Länk till filmade föredragningar våren 2019

Sortering:

99

Av:

Hedwig Andrén

Text:
https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/helastaden/personalingangen/fortroendevald/utbildningsfilmer-2019/!ut/p/z1/ncyxCsIwGATgZ_EJcklsGsfG4m9EG5oStFkkkxS0OojPb3XSQanednDfsch2LPbp1h3StTv36Tj0Nqo9qLQk59hotSpRF2EdpM-XU5Wz7XMgDGpteAEiLGCrRmaN97zSksWfvJsRYI0LA8gEiI_zeEsB44WRADnxj399Guk_D-L3-8spPDK5A82jrVc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Infogade filer