StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

04 Grundutbildningar - stadens styrmodell

Undermapp:

2015

Rubrik: *

Inbjudan till grundutbildning apr-maj 2015

Sortering:

99

Av:

Hedwig Andrén

Text:
Till nämndsekreterare eller motsvarande för vidarebefordran till förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Välkommen att anmäla dig till Göteborgs Stads grundutbildning för förtroendevalda. Utbildningen genomförs vid fyra tillfällen, tre i april och ett i maj. Du anmäler dig till ett av dessa tillfällen.

Antalet platser är begränsat till 100 personer per tillfälle och platserna fördelas i turordning utifrån anmälan.

Bekräftelse och detaljerat program för det tillfälle du har anmält dig till kommer att skickas ut senare.

Anmälan görs via länken Klicka för anmälan


Inbjudan och preliminära program bifogas

Inbjudan utbildning för förtroendevalda våren 2015.doc


Preliminärt program heldag.docxPreliminärt program kväll.docx

Information som rör grundutbildningen för förtroendevalda hittar du i Personalingången http://www.personalingangen.goteborg.se under fliken Förtroendevalda


För kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning

Med vänlig hälsning

Hedwig Andrén
Administratör
Stadsutveckling
404 82 Göteborg
Tel. +46 31 368 02 33
Mobil. +46 707 611143

www.goteborg.se/stadsledningskontoret
hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se


Infogade filer