StängSkriv utHjälp

Undermapp

UndermappDokumentinformation

Huvudmapp:

02 Information om externa utbildningar

Undermapp:

Mandatperiod 2019-2022

Rubrik *

GR:s inbjudan kring verksamhets- och kompetensutveckling

Mapptyp: *


Ansvarig

Annette Borg

Deltagare


Startdatum

06/11/2019

Preliminärt slutdatum


Aktiviteten avslutad

Nej

Referenser:
Beskrivning:

Infogade filer
GR demenskonferensen_191108.pdf (309 KB)
GR God_och_nara_vard i framtiden_inbj_190611.pdf (115 KB)
GR Mötesplats Väst välfärdskonferens 191024.pdf (743 KB)
GR Samordnade insatser för personer med samsjuklighet 190827.pdf (229 KB)