StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

04 Stadsdelsnämndernas individutskott

Rubrik: *

Inbjudan 17 mars eller 20 april

Sortering:

99

Av:

Hedwig Andrén

Text:
För vidarebefordran till nämndens individutskotts ledamöter och ersättare.


Översänder inbjudan till utbildning för Individutskottet. Utbildningen erbjuds vid två tillfällen, tisdag den 17 mars alternativt måndag den 20 april 2015.

För mer information och anmälan, följ länken i bifogad inbjudan:

Inbjudan individutskott_150317.pdf


För Kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning

Med vänlig hälsning

Hedwig Andrén
Administratör
Stadsutveckling
404 82 Göteborg
Tel. +46 31 368 02 33
Mobil. +46 707 611143

www.goteborg.se/stadsledningskontoret
hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Infogade filer