StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

04 Grundutbildningar - stadens styrmodell

Undermapp:

2019

Rubrik: *

Bildmaterial till utbildningen

Sortering:

99

Av:

Hedwig Andrén

Text:

Infogade filer
Alla bilder i en fil.zip (34875 KB)
Del 1 Politikerutbildningen bas dag 1.pdf (10204 KB)
Del 1 Politikerutbildningen dag 2.pdf (13232 KB)
Del 1a Stadens utmaningar dag 2.pdf (5840 KB)
Del 2 Politikerutbildning dag 2.pdf (1511 KB)
Del 2 Politikerutbildningen bas dag 1.pdf (1457 KB)
Del 3 Politikerutbildningen bas dag 1.pdf (4986 KB)
Stadsrevisionens roll och uppdrag.pdf (479 KB)