StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

04 Stadsdelsnämndernas individutskott

Rubrik: *

Utbildningsmaterial sep och okt 2017

Sortering:

99

Av:

Hedwig Andrén

Text:

Infogade filer
Individutskotts roll och inre arbete 2017..pptx (305 KB)
Ny Kommunallag - ppm för individutskott 170921och 171002.pptx (407 KB)
Juridik Utbildning för individutskott 170921 och 171002.pptx (2588 KB)