StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Jonas Kinnander

Rubrik i e-post *

Utbildningsmaterial från grundutbildningen för politiker våren 2015

Meddelande

Hej!
Översänder utbildningsmaterialet från politikerutbildningen i våras. Detta är det kompletta materialet, så ni får själva välja vilket som är av intresse.
Hör gärna av er om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén
Stadsledningskontoret
Tel. 031-3680233

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

10/22/2015

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: Utbildningsmaterial - Bilder

Infogade filer