StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

04 Grundutbildningar - stadens styrmodell

Undermapp:

2015

Rubrik: *

Utbildningsmaterial - Bilder

Sortering:

99

Av:

Renato Hellstenius

Text:

Infogade filer
1 Inledning.pptx (2946 KB)
2a Leda och samordna stadens styrning_Gbg Stads org.pptx (3982 KB)
2b Intern kontroll.pptx (2320 KB)
3 Park- och naturförvaltningen.pptx (3068 KB)
4 Ekonomi.pptx (3769 KB)
5 Ledarskap och arbetsgivarrollen.pptx (3090 KB)
6 Medborgerligt deltagande och fördjupande av demokratin.pptx (3388 KB)
7 Juridiska förutsättningar.pptx (2413 KB)
8 Strategisk kommunikation.pptx (3372 KB)
9a Krisberedskap och säkerhet.pptx (5784 KB)
9b Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.pptx (2091 KB)
10 Mänskliga rättigheter för ett hållbart Göteborg.pptx (1998 KB)
11 Stadsrevisionens roll och uppdrag.pptx (4058 KB)