StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *


Rubrik i e-post *

Politikerutbildning grund 2015

Meddelande

Hej!

Här kommer en länk till hela utbildningsmaterialet, som även finns filmat.

Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

02/23/2016

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: Utbildningsmaterial - Bilder

Infogade filer