StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Magnus Sigfusson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

bilder

Meddelande

Hej

Bilderna och filmerna finns i samma databas som planeringsgruppen har tillgång till.


Hälsning
Annette Borg

Avsändare

Annette Borg/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades


Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: Utbildningsmaterial - Bilder

Infogade filer