Blanketter
Intraservice

Nyheter

DokumentnamnCan be sorted ascendingLöpnummerVerDokumenttyp
Hide details for BlanketterBlanketter
Hide details for 1. Anställning1. Anställning
Document yellow IconAvtal FamiljehemN060H0012315Blankett
Document yellow IconBehörighet till annan förvaltnings personuppgifterN060H001462Blankett
Document yellow IconBlankett för rådsmedlemmarN060H000328Blankett
Document yellow IconBlanketter för förtroendevaldaN060H0014514Blankett
Document yellow IconPåminnelse om tystnadspliktN060H0000712Blankett
Document yellow IconRegistrering, ändring av lönekontoN060H0014220Blankett
Document yellow IconUnderlag för bokföring av ersättning till utländska uppdragstagareN060H0009813Blankett
Document yellow IconUnderlag för uppdragstagare, artister, arvodister boende i SverigeN060H0004127Blankett
Hide details for 2. Lön, ersättning2. Lön, ersättning
Document yellow IconAvdragN060H0012735Blankett
Document yellow IconErsättning för utlägg via lönN060H0013929Blankett
Document yellow IconFörmånsbeskattning utav P-botN060H001443Blankett
Document yellow IconInrikes reseräkning som endast avser resor som inte kan rapporteras i självserviceN060H0011510Blankett
Document yellow IconOmkostnadsersättning för dagbarnvårdareN060H001075Blankett
Document yellow IconRättelseblankett/Löneunderlag. Kan även användas vid extra skatteavdrag.N060H0007821Blankett
Document yellow IconTjänsteresa med eget fordonN060H000908Blankett
Document yellow IconTjänstgöringsrapport TimavlönadN060H0014030Blankett
Document yellow IconUtbetalning till fel personN060H001482Blankett
Document yellow IconUtrikes ReseräkningN060H0010136Blankett
Hide details for 3. Ledighet3. Ledighet
Document yellow IconFacklig ledighet §7N060H000267Blankett
Document yellow IconLedighetN060H0003818Blankett
Hide details for 4. Avslutande av anställning4. Avslutande av anställning
Document yellow IconAvgångN060H001504Blankett
Document yellow IconTjänstgöringsbetygN060H0000113Blankett
Document yellow IconTjänstgöringsintygN060H0004515Blankett
Hide details for 5. Kommunal Tjänstepension5. Kommunal Tjänstepension
Document yellow IconInstruktion ansökan Kommunal TjänstepensionN060H001435Blankett