Blanketter
Intraservice

Nyheter

DokumentnamnCan be sorted ascendingLöpnummerVerDokumenttyp
Hide details for BlanketterBlanketter
Hide details for 1. Anställning1. Anställning
Document yellow IconBehörighet till annan förvaltnings personuppgifterN060H001469Blankett
Document yellow IconBlankett för rådsmedlemmarN060H000329Blankett
Document yellow IconBlanketter för förtroendevaldaN060H0014517Blankett
Document yellow IconPåminnelse om tystnadspliktN060H0000713Blankett
Document yellow IconUnderlag för bokföring av ersättning till utländska uppdragstagareN060H0009815Blankett
Document yellow IconUnderlag för uppdragstagare, artister, arvodister boende i SverigeN060H0004129Blankett
Hide details for 2. Lön, ersättning2. Lön, ersättning
Document yellow IconAvdragN060H0012741Blankett
Document yellow IconErsättning för utlägg via lönN060H0013930Blankett
Document yellow IconFörmånsbeskattning utav P-botN060H001444Blankett
Document yellow IconInrikes reseräkning som endast avser resor som inte kan rapporteras i självserviceN060H0011511Blankett
Document yellow IconOmkostnadsersättning för dagbarnvårdareN060H001076Blankett
Document yellow IconRättelseblankett/Löneunderlag. Kan även användas vid extra skatteavdrag.N060H0007822Blankett
Document yellow IconTjänsteresa med eget fordonN060H000909Blankett
Document yellow IconTjänstgöringsrapport TimavlönadN060H0014031Blankett
Document yellow IconUtrikes ReseräkningN060H0010137Blankett
Hide details for 3. Ledighet3. Ledighet
Document yellow IconFacklig ledighet §7N060H000269Blankett
Document yellow IconLedighetN060H0003820Blankett
Hide details for 4. Avslutande av anställning4. Avslutande av anställning
Document yellow IconAvgångN060H0015012Blankett
Hide details for 5. Kommunal Tjänstepension5. Kommunal Tjänstepension
Document yellow IconInstruktion ansökan Kommunal TjänstepensionN060H001436Blankett