Blanketter
Intraservice
Blanketter
1. Anställning
Blanketter för förtroendevalda - Blankett
N060H00145 Version: 17
Gällande from 05/14/2022
Handläggare: Christina Antonsson, Susanne Skånberg
Fastställare: Christina Antonsson
 

Blanketter för förtroendevalda

Byte, tillägg och borttag av blanketter
Förrättningsrapporten får ett annorlunda utseende med anledning av att de flesta förvaltningar inom Göteborg har gått över till att använda "Förtroendemannarutinen" för att handlägga ersättningar till förtroendevalda. Rapporten kan användas även för de nämnder som inte använder "Förtroendemannarutinen".

Blanketten ”Intyg om förlorad inkomst förtroendevald” har tagits bort och ersätts med uppvisande av lönespecifikation eller motsvarande. Egenföretagare eller personer med annan ersättning får vända sig till arvodesberedningens presidium för framräknandet av en timersättning. (Enligt Arvodesberedningens beslut 2011-11-24.)

I samband med införandet av "Förtroendemannarutinen" har en samlingsblankett för rapportering av sammanträden lagts till blankettfloran.

Vid ev rättelse av felaktigt utbetald ersättning skickas blanketten "Rättelseblankett" in till support.intraservice@intraservice.goteborg.se. Beskriv vad som ska rättas och ange "Förtroendevald" i rubriken.

Registrering av bankkonto görs på Swedbanks hemsidaFÖRRÄTTNINGSRAPPORT FÖR FÖRTROENDEVALD.pdf (306 KB)
SAMANTRÄDESRAPPORT FÖR FÖRTROENDEVALD.pdf (144 KB)
KOSTNADSERSÄTTNING FÖR BARNTILLSYN FÖR FÖRTROENDEVALDA.pdf (226 KB)
RÄTTELSEBLANKETT FÖR FÖRTROENDEVALD.pdf (171 KB)
SKATTEUPPGIFT FÖR FÖRTROENDEVALD.pdf (223 KB)


2022-05-14 02:01:20
2022-05-13 10:06:28
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Christina Antonsson/Intraservice/GBGStad
Publicerad
Ändrad