Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Delägda bolag
Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen - Bolagsordning
N010G00663 Version: 1
Gällande from 12/10/2019
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Kommunfullmäktige beslutar enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning om bolagsordning. Därefter ändras bolagsordningen genom beslut av bolagsstämman i enlighet med Aktiebolagslagen. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

(H 2019 nr 225, P 2019-12-10 § 16, Dnr 1063/19)Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen.pdf (16 KB)


2020-01-28 02:00:25
2020-01-27 10:18:27
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad