Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Nämnder
Reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd - Reglemente
N010G00348 Version: 12
Gällande from 01/01/2022
Handläggare: Jonas Kinnander
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd

(H 2012 nr 94, P 2012-05-31 § 17, Dnr 0741/10, H 2017 nr 58, P 2017-03-16 § 10, Dnr 0466/16, 2018-12-20 dnr 0110/18, H 2019 nr 183, P 2019-10-17 § 28, Dnr 1593/18, H 2020 nr 39, P 2020-03-19, § 23, Dnr 0110/19, H 2020 nr 83, P 2020-04-16, § 10, Dnr 0693/20, tillfälligt tillägg om möjligheter att delta i sammanträden på distans, H 2020 nr 215, P 2020-10-15 § 11, Dnr 1088/20, H 2020 nr 277, P 2020-12-10 § 9, Dnr 0693/20, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, Dnr 0110/20, H 2021 nr 54, p 2021-05-20 § 15, Dnr 0416/21, H 2021 nr 263, P 2021-12-09 § 7, Dnr 1288/21)Reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd.pdf (249 KB)


2022-01-01 02:00:40
2021-12-22 09:55:06
2021-12-20 15:08:58
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad