Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Nämnder
Reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd - Reglemente
N010G00348 Version: 13
Gällande from 05/27/2023
Handläggare: Jonas Kinnander
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd

(H 2012 nr 94, P 2012-05-31 § 17, Dnr 0741/10, H 2017 nr 58, P 2017-03-16 § 10, Dnr 0466/16, 2018-12-20 dnr 0110/18, H 2019 nr 183, P 2019-10-17 § 28, Dnr 1593/18, H 2020 nr 39, P 2020-03-19, § 23, Dnr 0110/19, H 2020 nr 83, P 2020-04-16, § 10, Dnr 0693/20, tillfälligt tillägg om möjligheter att delta i sammanträden på distans, H 2020 nr 215, P 2020-10-15 § 11, Dnr 1088/20, H 2020 nr 277, P 2020-12-10 § 9, Dnr 0693/20, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, Dnr 0110/20, H 2021 nr 54, p 2021-05-20 § 15, Dnr 0416/21, H 2021 nr 263, P 2021-12-09 § 7, Dnr 1288/21, H 2023 nr 18, P 2023-02-23 § 24, Dnr 1359/22)Reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd.pdf (201 KB)


2023-05-27 02:00:19
2023-05-26 13:33:35
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad

Tidigare fastställare: Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad