Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Nämnder
Gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder - Reglemente
N010G00453 Version: 7
Gällande from 01/01/2022
Handläggare: Jonas Kinnander
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder

(H 2015 nr 201, P 2015-12-03 § 6 dnr 0682/14, 2018-12-20 dnr 0110/18, H 2020 nr 83, P 2020-04-16, § 10, Dnr 0693/20, tillfälligt tillägg om möjligheter att delta i sammanträden på distans, H 2020 nr 215, P 2020-10-15 § 11, Dnr 1088/20, H 2020 nr 277, P 2020-12-10 § 9, Dnr 0693/20, H 2021 nr 263, P 2021-12-09 § 7, Dnr 1288/21)Gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder.pdf (278 KB)


2022-01-01 02:00:42
2021-12-20 15:17:15
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad