Styrande dokument
Göteborgs Stad
Styrning & uppföljning
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023 - Program
N010G00514 Version: 6
Gällande from 10/29/2021
Handläggare: Christina Eide
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023

(H 2017 nr 186, P 2017-10-19 § 23, Dnr 1244/15, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, dnr 0110/20, Plan för genomförande 2022-2023 bifogad, 2021-10-26)


Göteborgs Stads innovationsprogram 2018 – 2023.pdf (672 KB)
Göteborgs Stads handlingsplan 2020-2021 för genomförande av stadens innovationsprogram.pdf (766 KB)
Göteborgs Stads plan för genomförande av stadens innovationsprogram 2022-2023.pdf (393 KB)


2021-10-29 02:00:46
2021-10-28 08:19:08
2021-10-28 08:18:48
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad