Styrande dokument
Göteborgs Stad
Kommunikation
Gemensamt för staden
Positionspapper för Göteborg Stads vänorter Århus, Bergen och Åbo - Riktlinjer
N010G00610 Version: 3
Gällande from 02/22/2023
Handläggare: Gunilla Dörner Buskas
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Positionspapper för Göteborg Stads vänorter Århus, Bergen och Åbo

(Kommunstyrelsen 2016-09-21 §534. Redaktionellt på delegation 2023-02-21, dnr 0044/22)Positionspapper för Göteborg Stads vänorter Århus_Bergen och Åbo.pdf (318 KB)


2023-02-22 02:01:00
2023-02-21 10:26:24
2023-02-21 10:26:17
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad