Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Nämnder
Reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd - Reglemente
N010G00526 Version: 10
Gällande from 01/01/2022
Handläggare: Jonas Kinnander
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd

(H 2010 nr 143, P 2010-10-14 § 18, H 2012 nr 204, P 2013-01-31, H 2018 nr 26, P 2018-02-22, § 40, 2018-12-20 dnr 0110/18, H 2019 nr 44, P 2019-03-28, § 17, dnr 0329/19, H 2019 nr 183, P 2019-10-17 § 28, Dnr 1593/18, H 2020 nr 83, P 2020-04-16, § 10, Dnr 0693/20, tillfälligt tillägg om möjligheter att delta i sammanträden på distans, H 2020 nr 223, P 2020-10-15 § 18, Dnr 0976/20, H 2020 nr 277, P 2020-12-10 § 9, Dnr 0693/20, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, Dnr 0110/20,
H 2021 nr 209, P 2021-11-25 § 21, Dnr 1101/21,
H 2021 nr 263, P 2021-12-09 § 7, Dnr 1288/21)Reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd.pdf (279 KB)


2022-01-01 02:00:21
2021-12-20 15:54:03
2021-12-10 09:46:37
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad