Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Nämnder
Reglemente för Göteborgs Stads lokalnämnd - Reglemente
N010G00323 Version: 9
Handläggare: Jonas Kinnander
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Reglemente för Göteborgs Stads lokalnämnd

(H 2010 nr 77, P 2010-05-06 § 17, H 2012 nr 74, P 2012-05-31 § 12, H 2017 nr 218, P 2017-12-07 § 16, Dnr 1283/16, 2018-12-20 dnr 0110/18, Dnr, H 2019 nr 100, P 2019-05-23, § 28, Dnr 1732/18, H 2019 nr 137, P 2019-06-11 § 20, Dnr 1735/18, H 2020 nr 83, P 2020-04-16, § 10, Dnr 0693/20, tillfälligt tillägg om möjligheter att delta i sammanträden på distans, H 2020 nr 215, P 2020-10-15 § 11, Dnr 1088/20, H 2020 nr 277, P 2020-12-10 § 9, Dnr 0693/20, Redaktionellt på delegation 0110/20, H 2021 nr 263, P 2021-12-09 § 7, Dnr 1288/21)Reglemente för Göteborgs Stads lokalnämnd.pdf (272 KB)

Arkiverat

2023-01-01 02:00:48
2022-01-01 02:00:39
2021-12-20 15:04:03
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Arkiverad
Publicerad
Ändrad