Styrande dokument
Göteborgs Stad
Mänskliga rättigheter och folkhälsa
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 - Plan
N010G00702 Version: 3
Gällande from 02/19/2022
Handläggare: Anette Johannesson
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023

(H 2020 nr 162, P 2020-09-10, § 29, Dnr 1251/19, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, dnr 0110/20, Redaktionellt på delegation 2022-02-04, dnr 0110/21)Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023.pdf (495 KB)


2022-02-19 02:01:31
2022-02-16 15:53:54
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad