Styrande dokument
Göteborgs Stad
Mänskliga rättigheter och folkhälsa
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2024 - Plan
N010G00702 Version: 4
Gällande from 02/16/2024
Handläggare: Anette Johannesson
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2024

(H 2020 nr 162, P 2020-09-10, § 29, Dnr 1251/19, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, dnr 0110/20, Redaktionellt på delegation 2022-02-04, dnr 0110/21. Förlängd till och med 2024, H 2023 nr 241, P 2024-02-01 § 23, Dnr SLK-2023-00044)Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2024.pdf (702 KB)


2024-02-16 02:00:06
2024-02-15 16:09:49
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad