Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Hamn
Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB - Ägardirektiv
N010G00276 Version: 5
Gällande from 12/01/2021
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB

Ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

(H 2011:72, P 2011-05-12 § 10, H 2018 nr 157, P 2018-09-13, § 15, Dnr 0998/18, H 2020, nr 111, P 2020-05-14, § 18, Dnr 0677/20, H 2021 nr 238, P 2021-11-25 § 11, Dnr 0747/21)Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB.pdf (273 KB)


2021-12-01 02:00:39
2021-11-30 09:47:21
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad