Styrande dokument
Göteborgs Stad
Mänskliga rättigheter och folkhälsa
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor - Plan
N010G00496 Version: 5
Gällande from 02/16/2024
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

(H 2017 nr 7, P 2017-01-26, § 12, Dnr 1407/14. H 2021 nr 71, P 2021-05-20 § 24, Dnr 0110/20, H 2021 nr 269, P 2022-01-27 § 10, Dnr 0110/21. Förlängd till och med 2024, H 2023 nr 241, P 2024-02-01 § 23, Dnr SLK-2023-00044),

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2024Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2024.pdf (1886 KB)


2024-02-16 02:00:07
2024-02-15 16:11:54
2024-02-15 16:11:48
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad