Styrande dokument
Göteborgs Stad
Mänskliga rättigheter och folkhälsa
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor - Plan
N010G00496 Version: 4
Gällande from 02/19/2022
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

(H 2017 nr 7, P 2017-01-26, § 12, Dnr 1407/14. H 2021 nr 71, P 2021-05-20 § 24, Dnr 0110/20, H 2021 nr 269, P 2022-01-27 § 10, Dnr 0110/21),

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2023Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor.pdf (527 KB)


2022-02-19 02:00:52
2022-02-16 13:33:56
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad