Styrande dokument
Göteborgs Stad
Mänskliga rättigheter och folkhälsa
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor - Plan
N010G00496 Version: 3
Gällande from 06/05/2021
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

(H 2017 nr 7, P 2017-01-26, § 12, Dnr 1407/14. H 2021 nr 71, P 2021-05-20 § 24, Dnr 0110/20)

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2021Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor.pdf (569 KB)


2021-06-05 02:01:41
2021-06-04 12:06:38
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad