Styrande dokument
Göteborgs Stad
Stadsmiljö
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads avfallstaxa från 2023 - Taxor/avgifter
N010G00580 Version: 6
Gällande from 01/01/2023
Handläggare: Lena Albinsson
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads avfallstaxa från 2023

(H 2018 nr 196, P 2018-11-22, § 23, Dnr 1527/18, H 2019 nr 215, P 2019-11-21 § 19, Dnr 0512/19, H 2020 nr 65, P 2020-04-16 § 27, Dnr 0380/20, H 2020 nr 226, P 2020-11-12 § 8, Dnr 1229/20, H 2021 nr 223, P 2021-11-25 § 14, Dnr 0885/21, H 2022 nr 234, P 2022-12-08 § 26, Dnr 0696/22)Göteborgs Stads avfallstaxa.pdf (543 KB)


2023-01-01 02:00:47
2022-12-19 10:41:40
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad