Styrande dokument
Göteborgs Stad
Stadsmiljö
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 - Program
N010G00538 Version: 5
Gällande from 02/16/2023
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035

(H 2018 nr 54, P 2018-03-22, § 24, Dnr 1332/16, Redaktionellt på delegation 2022-02-04, dnr 0110/21. H 2023 nr 3, P 2023-01-26 § 20, Dnr 0044/22)Göteborgs Stads näringslivsstategiska program 2018-2035.pdf (1354 KB)


2023-02-16 02:00:43
2023-02-14 18:29:34
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Nina Bergman/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad