Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Energi
Ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB - Ägardirektiv
N010G00489 Version: 4
Gällande from 12/11/2021
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB

Ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

(H 2016:113, KF 2016-06-02, § 16, H 2021 nr 213, P 2021-11-25 § 22, Dnr 1089/21)Ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB.pdf (189 KB)


2021-12-11 02:00:28
2021-12-10 09:20:18
2021-12-10 09:13:04
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad