Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Näringsliv
Bolagsordning för Johanneberg Science Park AB - Bolagsordning
N010G00222 Version: 2
Gällande from 02/22/2023
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Bolagsordning för Johanneberg Science Park AB

(H 2009:158, P 2009-11-05 § 21)Bolagsordning för Johanneberg Science Park AB.pdf (219 KB)


2023-02-22 02:01:05
2023-02-21 12:34:40
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad