Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Nämnder
Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning - Reglemente
N010G00437 Version: 13
Gällande from 05/12/2022
Handläggare: Jonas Kinnander
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning

(H 1999:83, P 1999-06-10, 21 §, H 2004:81, P 2004-05-13, 10§, H 2012:186, P 2012-11-08 §29, Dnr 1203/12, H 2014:53, P 2014-04-24 § 22, H 2017 nr 83, P 2017-04-20 § 19, Dnr 1030/16, 2018-12-20 Dnr 0110/18, H 2019 nr 183, P 2019-10-17 § 28, Dnr 1593/18, H 2020 nr 83, P 2020-04-16, § 10, Dnr 0693/20, tillfälligt tillägg om möjligheter att delta i sammanträden på distans, H 2020 nr 215, P 2020-10-15 § 11, Dnr 1088/20, H 2020 nr 277, P 2020-12-10 § 9, Dnr 0693/20, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, Dnr 0110/20, H 2021 nr 69, P 2021-05-20 § 17, Dnr 0431/21, H 2021 nr 169, P 2021-10-14 § 19, Dnr 1624/20, H 2021 nr 263, P 2021-12-09 § 7, Dnr 1288/21, H 2022 nr 79, P 2022-04-28 § 28, Dnr 1457/21)Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning.pdf (287 KB)


2022-05-12 02:00:05
2022-05-11 16:41:15
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad