Styrande dokument
Göteborgs Stad
Äldreomsorg
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads anvisning för Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet - Anvisning
N010G00570 Version: 8
Gällande from 02/27/2023
Handläggare: Lena Albinsson
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads anvisning för Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet

(H 2017 nr 52, P 2018-03-22, § 17, Dnr 1931/17, H 2018 nr 197, P 2018-11-22, § 24, Dnr 1598/18, H 2019 nr 58, P 2019-04-25 § 28, Dnr 0373/19, Tillfälligt tillägg beslut av kommunfullmäktige H 2020 nr 85, P 2020-04-16, § 12, Dnr 0694/20. Redaktionellt på delegation 2023-02-21, dnr 0044/22)Göteborgs Stads anvisning för Taxa för äldreomsorg_funktionsstödsverksamhet_kommunala hälso och sjukvårdsinsatser i hemmet.pdf (420 KB)


2023-02-27 02:00:52
2023-02-26 11:00:09
2023-02-26 10:58:43
2023-02-26 10:57:14
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad