Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Lokaler
Bolagsordning för Fastighets 718:1 AB - Bolagsordning
N010G00721 Version: 1
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Bolagsordning för Fastighets 718:1 AB

Kommunfullmäktige beslutar enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning om bolagsordning. Därefter ändras bolagsordningen genom beslut av bolagsstämman i enlighet med Aktiebolagslagen. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

(H 2020, nr 128, P 2020-05-14, § 21, Dnr 0724/20)Bolagsordning för Fastighets 718 1 AB.pdf (133 KB)

Arkiverat

2023-10-17 08:56:42
2021-01-12 02:00:55
2021-01-11 13:23:04
2021-01-11 13:22:46
2021-01-11 13:22:38
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Arkiverad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad