Styrande dokument
Göteborgs Stad
Äldreomsorg
Gemensamt för staden
Kravspecifikation Göteborgs Stads hemtjänst - Riktlinjer
N010G00697 Version: 3
Gällande from 11/24/2021
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Kravspecifikation Göteborgs Stads hemtjänst

(Kommunfullmäktige 2019-10-17 § 26 dnr 0379/19)

Kraven i förfrågningsunderlaget gäller för privata utförare.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att socialnämnderna ska följa samma krav.Kravspecifikation Göteborgs Stads hemtjänst från 2020-02-01.pdf (247 KB)
Bilaga 1. Rambeslut.pdf (61 KB)
Bilaga 6. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete.pdf (45 KB)
Bilaga 8. Värdighetsgarantier.pdf (95 KB)
Bilaga 9. Välfärdsteknik.pdf (75 KB)
Bilaga 4. Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar.pdf (192 KB)


2021-11-24 02:00:25
2021-11-23 10:39:30
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad

Tidigare handläggare: Anette Johannesson/Stadsledningskontoret/GBGStad