Styrande dokument
Göteborgs Stad
Säkerhet & lokaler
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten - Rutin
N010G00680 Version: 5
Gällande from 10/22/2022
Handläggare: Filip Lundgren
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten

(Stadsdirektör 2020-03-02, dnr 0832/19, reviderad av stadsdirektör 2020-04-27 och 2020-09-17, Redaktionellt på delegation 2022-02-04, Dnr 0110/21, Redaktionellt på delegation 2022-10-14, Dnr 0832/19)Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten.pdf (296 KB)
Blankett polisanmälan - stöd till brottsutsatt medarbetare.pdf (799 KB)


2022-10-22 02:00:17
2022-10-21 09:47:27
2022-10-21 09:45:56
2022-10-21 09:45:44
2022-10-21 09:45:33
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad