Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Nämnder
Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader - Riktlinjer
N010G00142 Version: 5
Gällande from 02/16/2023
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader

(H 2013:143, P 2013-10-10, Dnr 1188/12, H 2018 nr 172, P 2018-10-04 § 9, Dnr 0715/16, Redaktionellt på delegation 2021-02-18, dnr 0110/20. H 2023 nr 3, P 2023-01-26 § 20, Dnr 0044/22)Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader.pdf (464 KB)


2023-02-16 02:00:40
2023-02-14 15:20:46
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad