Styrande dokument
Göteborgs Stad
Kultur & fritid
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället - Riktlinjer
N010G00120 Version: 4
Gällande from 04/21/2021
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

(H 1993:244, P 1993-11-04, 10 §, H 2006:122, P 2006-10-12 § 3, H 2019 nr 152, P 2019-09-12 § 33, Dnr 0704/17, revidering beslut av stadsdirektör på delegation 2020-03-25 (dnr 0704/17), Redaktionellt på delegation 2021-02-18, dnr 0110/20)Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.pdf (354 KB)


2021-04-21 02:00:32
2021-04-19 10:42:53
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad