Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Delägda bolag
Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) - Ägardirektiv
N010G00115 Version: 4
Gällande from 10/06/2021
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab)

Ägardirektivet ska för att äga giltighet beslutas av samtliga delägares kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

(H 2009:27, P 2009-02-26, § 16, H 2021 nr 107, P 2021-09-16 § 16, Dnr 0624/21)Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab).pdf (227 KB)


2021-10-06 02:00:31
2021-10-05 08:51:46
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad