Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Bostäder
Bolagsordning för Gårdstensbostäder AB - Bolagsordning
N010G00101 Version: 3
Gällande from 10/22/2022
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Bolagsordning för Gårdstensbostäder AB


Kommunfullmäktige beslutar enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning om bolagsordning. Därefter ändras bolagsordningen genom beslut av bolagsstämman i enlighet med Aktiebolagslagen. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

(H 2013 nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12)Gårdstensbostäder5565360277_Bolagsordning_2013-03-19.pdf (129 KB)


2022-10-22 02:00:11
2022-10-21 09:23:01
2022-10-21 09:22:51
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad