Styrande dokument
Göteborgs Stad
Stadsmiljö
Gemensamt för staden
Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 - Plan
N010G00505 Version: 3
Gällande from 01/23/2021
Handläggare: Gunilla Dörner Buskas
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

KS Dnr 0806/15, §365, Dnr 0806/15

Dokumentet är en bilaga till västsvenska regionalfondsprogrammet 2014-2020 (ägare: VGR och region Halland). Regionala programmet har förlängts till och med 2022. Ingen justering görs i dokumentet utifrån att det är en bilaga till det regionala programmet.Sektorsövergripande integrerad plan_maj 2015.pdf (156 KB)


2021-01-23 02:00:05
2021-01-18 09:58:12
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad