Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Bolag / Energi
Bolagsordning för Göteborg Energi Gasnät AB - Bolagsordning
N010G00023 Version: 2
Gällande from 01/28/2020
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Bolagsordning för Göteborg Energi Gasnät AB

Kommunfullmäktige beslutar enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning om bolagsordning. Därefter ändras bolagsordningen genom beslut av bolagsstämman i enlighet med Aktiebolagslagen. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

(H 2013 nr nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12, H 2019 nr 224, P 2019-12-10 § 15, Dnr 1061/19)Bolagsordning för Göteborg Energi Gasnät AB.pdf (19 KB)


2020-01-28 02:00:31
2020-01-27 11:46:44
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad