Styrande dokument
Göteborgs Stad
Ärendehantering
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar - Rutin
N010G00522 Version: 5
Gällande from 03/09/2022
Handläggare: Erica Farberger
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar

(Genom beslut i kommunstyrelsen den 20 september 2017 överlämnade kommunstyrelsen till stadsdirektören att fatta beslut om rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handling, dnr 1431/16, Reviderad den 8 juni 2020 avseende aktualiserade laghänvisningar, Reviderad den 2 mars 2022)Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.pdf (276 KB)


2022-03-09 02:00:19
2022-03-08 13:45:10
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad