Styrande dokument
Göteborgs Stad
Ärendehantering
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar - Rutin
N010G00522 Version: 6
Gällande from 08/17/2023
Handläggare: Erica Farberger
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar

(Genom beslut i kommunstyrelsen den 20 september 2017 överlämnade kommunstyrelsen till stadsdirektören att fatta beslut om rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handling, dnr 1431/16, Reviderad den 8 juni 2020 avseende aktualiserade laghänvisningar, Reviderad den 2 mars 2022 och den 24 mars 2023)Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.pdf (375 KB)


2023-08-17 02:00:48
2023-08-16 15:17:23
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad

Tidigare fastställare: Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad