HjälpLogga in

     Avslutade

RubrikAnsvarigCan be sorted ascendingAvslutadesCan be sorted ascending or descending
2006-10-16 mötesanteckningar (Anteckning)
2006-11-27 mötesanteckningar (Anteckning)
2006-10-16 mötesanteckningar (Anteckning)
2006-11-27 mötesanteckningar (Anteckning)
Hide details for arbetsmaterial (Anteckning)arbetsmaterial (Anteckning)
Pågående diskussioner Programmaterial 3 dagarsutbildning (Bilaga)
Soc.utskott 2007 (Anteckning)
Hide details for Mötesanteckningar 2007 (Anteckning)Mötesanteckningar 2007 (Anteckning)
2007-01-08 (Anteckning)
2007-01-24 (Anteckning)
2007-04-19 (Anteckning)
2007-05-10 (Anteckning)
2007-11-16 (Anteckning)
2007-12-13 (Anteckning)
Hide details for 04 Grundutbildningar - Stadens styrmodell (Information)04 Grundutbildningar - Stadens styrmodell (Information)Hedwig Andrén2015-02-04
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärderingar (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärderingar (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärderingar (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärderingar (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Kursdeltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärderingar (Bilaga)
2005 (Bilaga)
2007 (Bilaga)
2008 (Bilaga)
Show details for 2011 (Bilaga)2011 (Bilaga)
2013 (Bilaga)
Hide details for 041 Stadsdelsnämndernas utbildningsutskott (Information)041 Stadsdelsnämndernas utbildningsutskott (Information)Hedwig Andrén2020-03-06
Hide details for 2013 (Undermapp)2013 (Undermapp)
Inbjudan (Anteckning)
Utbildningsmaterial (Anteckning)
Utvärdering 2013 (Anteckning)
Utvärderingsblankett (Anteckning)
Hide details for 2015 (Undermapp)2015 (Undermapp)
Inbjudan (Anteckning)
Sammanställd utvärdering 6 och 25 maj (Bilaga)
Utbildningsmaterial 2015 (Bilaga)
Utvärdering av den 25 maj (Bilaga)
Utvärdering av den 6 maj (Bilaga)
Utvärderingsblankett 25 maj 2015 (Bilaga)
Utvärderingsblankett 6 maj 2015 (Bilaga)
Hide details for 051 Genusutbildning (Information)051 Genusutbildning (Information)Renato Hellstenius2018-04-09
Hide details for 2009  (Bilaga)2009 (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Hide details for 052 Genusutbildning KS (Information)052 Genusutbildning KS (Information)Renato Hellstenius2018-04-09
Hide details for 2010 (Bilaga)2010 (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Hide details for 06 Stiftelseutbildningar (Information)06 Stiftelseutbildningar (Information)Hedwig Andrén2020-03-06
Hide details for 2011 (Bilaga)2011 (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Utvärderingar (Bilaga)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Hide details for 2012 (Bilaga)2012 (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Utvärderingar Workshops stiftelser 120521 (Bilaga)
Utvärderingar Workshops stiftelser 120523 (Bilaga)
Show details for 001 Planering för 2015 (referens till en pågående huvudmapp)001 Planering för 2015 (referens till en pågående huvudmapp)Hedwig Andrén
Hide details for 04 Grundutbildningar - stadens styrmodell (referens till en pågående huvudmapp)04 Grundutbildningar - stadens styrmodell (referens till en pågående huvudmapp)Ingrid Jacobson
Hide details for 2005 (Undermapp)2005 (Undermapp)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärderingar 6-7dec 2005 (Bilaga)
Hide details for 2007 (Undermapp)2007 (Undermapp)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärdering (Bilaga)
Hide details for 2008 (Undermapp)2008 (Undermapp)
Arbetsmaterial (Bilaga)
Deltagare (Bilaga)
Kursinbjudan (Bilaga)
Kursprogram (Bilaga)
Rapport (Bilaga)
Utvärdering (Bilaga)