HjälpLogga in

     Pågående

RubrikAnsvarigCan be sorted ascendingSlutCan be sorted descending
Unopened folder IconHide details for Styrgruppens möten 2021Styrgruppens möten 2021Hedwig Andrén
Unopened folder Icon
Show details for Anteckningar ()Anteckningar ()
Unopened folder Icon
Show details for Kallelser ()Kallelser ()
Unopened folder IconShow details for Styrgruppens möten 2022Styrgruppens möten 2022Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 02 Information om externa utbildningar (Information)02 Information om externa utbildningar (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 031 Utbildningsplan (Information)031 Utbildningsplan (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 04 Grundutbildningar - stadens styrmodell04 Grundutbildningar - stadens styrmodellHedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 04 Stadsdelsnämndernas  individutskott (Information)04 Stadsdelsnämndernas individutskott (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 042 Presidieutbildning (Information)042 Presidieutbildning (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 05 Workshops med fokus på ledning och styrning (Information)05 Workshops med fokus på ledning och styrning (Information)Renato Hellstenius
Unopened folder IconShow details for 052 Hantering av allmänna handlingar052 Hantering av allmänna handlingarHedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 08 Återrapporter KS08 Återrapporter KSHedwig Andrén
Unopened folder IconStyrgruppens uppdragsbeskrivningAnnette Borg