HjälpLogga in

     Pågående

RubrikAnsvarigSorted ascendingSlutCan be sorted descending
Unopened folder IconStyrgruppens uppdragsbeskrivningAnnette Borg
Unopened folder IconShow details for 02 Information om externa utbildningar (Information)02 Information om externa utbildningar (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder IconHide details for 031 Utbildningsplan (Information)031 Utbildningsplan (Information)Hedwig Andrén
Utbildningsplan 2011-2014 (Bilaga)
Utbildningsplan 2007-2010 med tillägg (Bilaga)
Utbildningsplan 2007-2010 (Bilaga)
Upplägg styrelseutbildning hösten 2015 av Stadshus AB (Anteckning)
Utbildningar för förtroendevalda våren 2009 (Anteckning)
Utbildningsplan 2015 - 2018, reviderad 170523 (Bilaga)
Utbildningsplan 2015 - 2018, reviderad 171101 (Bilaga)
Utbildningsplan 2019-2022, reviderad 190611 (Anteckning)
Utbildningsplan 2019-2022, reviderad 191018 (Anteckning)
Unopened folder IconShow details for 04 Stadsdelsnämndernas  individutskott (Information)04 Stadsdelsnämndernas individutskott (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 042 Presidieutbildning (Information)042 Presidieutbildning (Information)Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 08 Återrapporter KS08 Återrapporter KSHedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 04 Grundutbildningar - stadens styrmodell04 Grundutbildningar - stadens styrmodellHedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 052 Hantering av allmänna handlingar052 Hantering av allmänna handlingarHedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for Styrgruppens möten 2021Styrgruppens möten 2021Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for Styrgruppens möten 2022Styrgruppens möten 2022Hedwig Andrén
Unopened folder IconShow details for 05 Workshops med fokus på ledning och styrning (Information)05 Workshops med fokus på ledning och styrning (Information)Renato Hellstenius