StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *


Rubrik i e-post *

Kallelse till Styrgruppen för politikerutbildning fredag 23 dec kl 13:00

Meddelande

Hej!

Översänder handlingar till mötet nu på fredag.
Vi träffas i Vargö, Rådhuset, kl 13:00.


Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

02/21/2018

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2018-02-23

Infogade filer