StängSkriv utHjälp

Anteckning

AnteckningDokumentinformation

Huvudmapp:

001 Planeringsgruppen 2007

Rubrik: *

Mötesanteckningar 2007

Sortering:

99

Av:

Anonymous

Text:
Tid 16-17.30
Plats Bryggan

Anmält förhinder:
Henrik Brüsin

Anteckningar
  • Förra mötets anteckningar
- Info om pol.utbildningarna för förvaltnings-/bolagsledningar sker separat på en av deras konferensdagar.
- Tanken att anlita extern journalist i mediaavsnittet avskrives.
  • Programutkast
- Suzanne Olofsson Åberg vik gruppchef för Kvalitetsgruppen presenterade ett utkast till 3 dagarsutbildningarna.
=>> Database 'Styrgrp utb av förtroendevalda', View 'Aktiviteter\Bokstavsordning', Document 'Utkast 2007-01-08 program 3dagarsutbildning'
Vissa justeringar skall göras. Bla att rubrikerna blir med "aktiva". Suzanne och Jens ser över de olika avsnittens rubriker.
Suzanne kommer tillsammans med Helén och Eva S att presentera utkastet till program för styrgruppen den 23 jan.
- Ang förvaltnings- /styrelseordförande(samt ev v.ordf) och förvaltnings-/bolagschefers medverkande ombedes alla i gruppen att komma med förslag.
- Alla bearbetar sin del i programmet så att ppt-presentationer är klara vid deadline som meddelas, via mail, så snart som möjligt.
Vi skall använda en enhetlig layout. Denna kommer att skickas ut till alla i gruppen.
- När deltagarpärmarna skall utformas så skall allt kopieras tvåsidigt.
- Nästa möte blir ett kort avstämningsmöte.

Nästa möte
Onsdag 24 jan jan kl 16-16.30
Plats : Bryggan
  • Övriga frågor'

Infogade filer