StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Marie Brynolfsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, Veronica Öjeskär (Kommunfullmäktige), CN=Jonas Berg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Anna Skrapste/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Timothy Tréville/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Kristoffer Filipsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jonas Kinnander/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Annette Borg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Johannes Hulter/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Maria Soner/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Anders Söderberg/OU=GoteborgsStadshusAB/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Kallelse till Styrgruppen för politikerutbildning fre 24 jan kl 13, Vargö

Meddelande

God fortsättning på det nya året!

Här är dagordning och handlingarna till mötet fredagen den 24 jan. Vi ses kl 13:00 - ca 14:30 i Vargö.
Väl mött!

Hedwig Andrén
Stadsledningskontoret
Tel: 031-368 02 33

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

01/15/2020

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2020-01-24

Infogade filer