StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Styrgruppen för politikerutbildning, CN=Hedwig Andrén/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Kallelse till styrgruppsmöte tor 2 juni kl 13

Meddelande

Hej!
Översänder dagordning för mötet. Vi träffas som vanligt i Vargö, Rådhuset.
Väl mött!
Med vänlig hälsning
Hedwig

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

05/30/2016

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2016-06-02

Infogade filer