StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Terese Blomqvist/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad@GBG, CN=Stefan Landberg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad@GBG, CN=Sofia Agrell/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad@GBG, CN=Ethel Sjöberg/OU=Educ/O=GBGStad@GBG, ethel.sjoberg.mp@gmail.com, CN=Maj Karlsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad@GBG, CN=Jonas Kinnander/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad@GBG, CN=Ingalill Brage/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad@GBG, CN=Bengt Vänerlöf/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Kallelse till möte med Styrgruppen för politikerutbildning , tors 12 juni kl 10:30, Lönnen Traktörens konferenscenter.

Meddelande


Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

06/05/2014

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Anteckning: 2014-06-12

Infogade filer