StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Styrgruppen för politikerutbildning

Rubrik i e-post *

Uppdragsbeskrivning för styrgruppen

Meddelande


Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

09/16/2016

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: TU Uppdragsbeskrivning 2014 för Styrgruppen för politikerutbildning.doc

Infogade filer