StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Helena Österlind/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Magnus Andersson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jakob Jendeby/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Magnus Ericsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Erica Farberger/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Hedwig Andrén/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jonas Kinnander/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Magnus Sigfusson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

info om hemläxan grundutbildningen

Meddelande

Hej

Jag börjar nu lägga in förslagen från er när det gäller att sortera in ert ämnesområde i de nya basblocken. Ni som ännu inte är helt klara kan få lite inspiration av inlämnade bidrag.

Jag återkommer med en samlad sammanställning.

Hälsning
Annette Borg

Avsändare

Annette Borg/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

10/26/2018

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Anteckning: 181107

Infogade filer